Natuurontwikkeling in West-Vlaanderen

Aansluitend bij de West-Vlaamse natuurstudiedag van 1 maart 2008 organiseert Inverde een cursus natuurontwikkeling. Deze cursus gaat dieper in op de aspecten van de studiedag. De excursies zijn ook gebaseerd op de casestudies van de studiedag. De cursus bestaat uit drie afzonderlijk te volgen dagen.

 • De eerste dag (15 maart) handelt over de algemene principes van natuurontwikkeling. In de voormiddag is er een korte les voorzien over het hoe en waarom van natuurontwikkeling. Waarom we aan natuurontwikkeling doen in het kader van gebiedsuitbreiding of ontsnippering. Als case bespreken we het voormalige militair gebied van de IJzermonding. We gaan ook kort in op ontsnipperende maatregelen zoals ecoducten en hun effect op populaties.
  In de namiddag worden we op terrein begeleid door een team van het INBO dat de monitoring van de IJzermonding uitvoert en dus mee de wetenschappelijke begeleiding van het project ondersteunt. Maurice Hoffman en Jean-Pierre Maelfait (en wellicht ook Koen Devos) zullen een tip van de sluier oplichten over de kolonisatiecapaciteit van kevers, hoe de vegetatie zich heeft hersteld en hoe zo\'n recent ontwikkeld gebied kansen geeft aan broedvogels. Een unieke kans om dit gebied beter te leren kennen.

 • Dag twee gaat dieper in op natuurontwikkeling in de droge sfeer met nadruk op zilte graslanden.

 • De derde dag bevat natuurontwikkeling in de natte sfeer en een excursie in de streek van Diksmuide. Bij natuurontwikkeling in de natte sfeer denken we in West-Vlaanderen aan laagveenmoerassen met rietlanden, broekbossen, open water en poldergraslanden. Deze vereisen allen een specifiek beheer. In de voormiddag bespreken we deze beheermaatregelen en hun achtergrond. In de namiddag trekken we naar de Blankaart, waar we deze maatregelen in de praktijk gaan bekijken.

 

Details

 • Aantal dagen: 3 x 1 dag
 • Doelgroep: Deelnemers van de West-Vlaamse natuurstudiedag en geïnteresseerden in natuurontwikkeling.
 • Voorkennis: Cursus categorie [**]
  Je volgde bij voorkeur de West-Vlaamse natuurstudiedag op 1 maart 2008. Klik hier voor meer informatie over deze studiedag.

Kostprijs

 • 20 euro voor 1 dag
 • 30 euro voor 2 dagen
 • 40 euro voor de 3 dagen
 • of het gepaste aantal opleidingscheques

Deelnemers aan de West-Vlaamse studiedag natuurbeheer genieten een éénmalige korting van 5 euro. Bij inschrijving van de cursus die je wenst te volgen, betaal je het volledige bedrag. Na afloop van de studiedag storten wij 5 euro terug indien je deelnam aan de studiedag.

Praktische informatie

Deze cursus heeft in 2015 reeds plaatsgevonden. In het najaar van 2015 maken wij de data bekend van het cursusaanbod voor 2016. Wil je zeker zijn dat je deze aankondiging niet mist? Schrijf je dan in op onze elektronische nieuwsbrief.


copyright :: Natuurinvest • 2016 | disclaimer | webmaster